Kategoria: <span>Projekty</span>

Home / Projekty
Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców. Raport z badania
Wpis

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców. Raport z badania

STRESZCZENIE Raport pt. Stosowanie tymczasowego aresztowana wobec cudzoziemców stanowi wynik analizy obowiązujących przepisów prawa, dostępnych danych statystycznych oraz danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej z sadów powszechnych dotyczących problematyki stosowania środka izolacyjnego wobec osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Zarazem opracowanie to stanowi przyczynek do dalszych badan nad omawiana problematyka. Jest on próba zwrócenia uwagi...

Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych
Wpis

Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych

Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej projekt o nazwie „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na celu rozpowszechnienie zaleceń na temat zasad oraz sposobów przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności ormiańsko i rosyjskojęzycznej. O PROJEKCIE Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej  projekt „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na...