Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych

Home / Projekty / Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych

Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych

Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych

This post is also available in: ormiański angielski rosyjski

Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej projekt o nazwie „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na celu rozpowszechnienie zaleceń na temat zasad oraz sposobów przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności ormiańsko i rosyjskojęzycznej.

O PROJEKCIE

Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej  projekt „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na celu rozpowszechnienie zaleceń na temat zasad oraz sposobów przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności ormiańskiej i rosyjskojęzycznej. Grupy Ormian, Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, zamieszkujących w Polsce, z uwagi na bariery językowe, narażone są na wykluczenie społeczne. Rozwój epidemii wymaga jednak podjęcia działań informacyjnych, mających na celu dotarcie do grup mniejszości narodowych oficjalnych komunikatów obejmujących wytyczne, których realizacja może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej dostrzega konieczność propagowania zaleceń i wytycznych wśród mniejszości narodowych, którą także sami tworzą. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – mamy możliwość przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej różnych grup społecznych.

 

PORADNIK

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, w szczególności z powyżej opisanych grup mniejszości narodowych. Choć przeciwdziałanie epidemii w głównej mierze opiera się o samodyscyplinę w realizacji podstawowych zasad higieny, choćby tych wskazanych powyżej, to konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi regułami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Do takich zasad należy przede wszystkim informowanie pracowników o podstawowych zaleceniach sanitarnych oraz wprowadzenie jasnych zasad postępowania w miejscu pracy. Poradnik przede wszystkim zawiera informacje sporządzone w językach ormiańskim i rosyjskim, dlatego może być wykorzystywany w kontaktach z pracownikami mówiącymi w tych językach. Ze względu na ograniczoną objętość materiału, zostały w nim ujęte wyłącznie najważniejsze i generalne zasady.

 

 

This post is also available in: ormiański angielski rosyjski